2 - A

Шановні батьки! Мої любі учні!
Вітаю Вас з початком нового навчального року!
Бажаю всім нам миру і спокою!
Завдання виконуємо по можливості у зручний для Вас час, не хвилюємося, зберігаємо спокій!До уваги батьків та дітей!
 
!!! Посилання на роботу в Classroom: 
https://classroom.google.com/c/NTQ4MTg3OTY5ODc1?cjc=laxbfee

Код класу: laxbfee

!!! Посилання на всі онлайн-уроки: Friday 16.09.22
Unit 6 Check-up 6 WB p.60-61
Онлайн-урок відбудеться о 10:40 за посиланням зверху.

Revise the words of Unit 6. Повторіть лексику (слова) Unit 6
Everything will be OK! Все буде добре!
 


Wednesday 14.09.22
Composition practice PB p.73 WB p.59 

Онлайн-урок відбудеться о 8:00 за посиланням зверху.
Увага!!! На урок візьміть тоненький зошит (можна користуватись зошитом попереднього року). 

Write the date in your notebooks: Запишіть дату в тоненький зошит (посередині рядків):
September, 14
Classwork
Ex.2 p.73
Приготуйте на урок кольорові олівці: червоний , рожевий, голубий/синій, зелений, сірий, жовтий.

PB p.73 Ex.2: Write about the picture. Напишіть про малюнок.
WB p.59 Ex.1: Read and colour. Write about the pond. Прочитайте та розфарбуйте. Напишіть про ставок.
WB p.59 Ex.2: Read and colour. Прочитайте та розфарбуйте.
WB p.59 Ex.3: Write about the garden. Напишіть про садок.

Everything will be OK! Все буде добре!
 

Monday 12.09.22
Unit 6 Writing PB p.72-73 WB p.58
Онлайн-урок відбудеться о 8:10 за посиланням зверху.
Увага!!! На урок візьміть тоненький зошит (можна користуватись зошитом попереднього року).
PB p.72 Ex.1-4: Find the garden. Is it pretty? Знайдіть на одному з малюнків садок. Він красивий?
Find the clowns? Are they funny? Знайдіть клоунів. Вони веселі?
Look at the party. Is it fun? Подивіться на вечірку. Вона весела?
What means of transport can you see? Який транспорт ви бачите?
PB p.73. Ex.1-2: Talk about pictures. Finish the sentences. Розкажіть про малюнки. Закінчіть речення словами з рамочки.
Everything will be OK! Все буде добре!


Friday 09.09.22
Unit 6 Phonics Listening PB p.71-72WB p.57
Онлайн-урок відбудеться о10:15 за посиланням зверху.
PB p.71 Ex.1,2: Listen, read and say. Прослухайте, прочитайте  і скажіть.
PB p.72 Ex.1,2: Look, listen and write the letters. Розгляньте, прослухайте, напишіть букви,
WB p.57 Ex.1 say the sound. Назвіть букви та їх звуки.
Ex.2: Write the words. Впишіть слова в речення.
Ex.3: Complete the sentences. Завершіть речення.
Ex.4,5,6: Do the same tasks. Виконайте подібні завдання.

Everything will be OK! Все буде добре!


Wednesday 07.09.22
Unit 6 Reading comprehension PB p.70 WB p.56
Please, join our English lesson at 08:30 a.m. in Google MEET using the link: нлайн-урок відбудеться о 08:30 в Google MEET за посиланням:
PB p.70: 
garden - садок                                                                                   
sun - сонце
sky - небо
cloud - хмарка
pond - ставок
mouse - миша
noisy - галасливий
WB p.56 Ex.1: 
Look at the pictures, read and write the letters. Розгляньте малюнки, прочитайте та напишіть букви.
Ex.2: Look at the pictures and answer the questions. Розгляньте малюнки та дайте відповідь на запитання.
Everything will be OK! Все буде добре!

Monday 05.09.22 
Grammar in conversation PB p.69 WB p.55
Please, join our English lesson at 08:30 a.m. in Google MEET using the link: нлайн-урок відбудеться о 08:30 в Google MEET за посиланням:

PB p.66,68: Refresh the words. Повторіть слова.
Count up to 10. Порахуйте до 10. 

PB p.69 Ex.1,2: Listen and read the dialogue. Прослухайте та прочитайте діалог.
twins - близнюки
WB p.55 Ex.1: Look and write. Розгляньте малюнки та напишіть за зразком.
Ex.2: Look and read. Розгляньте малюнки та прочитайте.
Ex.3: Draw and write about you and your friend. Намалюйте себе та друга. напишіть про себе та про друга.

Everything will be OK! Все буде добре!


Friday 02.09.22
Revision (Повторення) PB pp.66-68 WB p.54
PB p.68 Ex.1: Ask and answer. Запитайте та дайте відповідь.
What are theyThey are birds. (Що це? Це (вони) - пташки.)
Revise: Повторіть:
happy - щасливий
sad - сумний'
fat - товстий
thin - тонкий, худий
fast - швидкий
slow - повільний
WB p.54 Ex.1,2: Ask and answer. Запитайте та дайте відповідь.
They`re They are (скорочена та повна  Вони -(є)... )
WB p.54 Ex.3,4: What are the words? Які слова підходять до кожного малюнку?
We`re = We are (скорочена та повна  Ми -(є)... )

Everything will be OK!Все буде добре!

_______________________________________
_______________________
_______________

Завдання викладені на тиждень, виконуємо по можливості, намагайтеся не хвилюватися, зберігайте спокій!

Рекомендовані завдання

Monday 06.06.22
Revision Повторення


Please, join our English lesson at 10:10 a.m. in Google MEET using the link: (Онлайн-урок відбудеться о 10:10 в Google MEET  за посиланням): https://meet.google.com/paa-icrv-bhw

Everuthing will be OK! Все буде добре!

Thursday 02.06.22 at 10:10  
Unit 6 Grammar PB p.68 WB p.54

Please, join our English lesson at 10:30 a.m. in Google MEET using the link: https://meet.google.com/xfu-iudg-muj

Everything will be OK! Все буде добре!


Wednesday 01.06.22
Unit 6 Grammar PB p.68 WB p.54

Please, join our English lesson at 10:30 a.m. in Google MEET using the link: https://meet.google.com/rby-eyqz-hbt

PB p.68 Ex.1: Ask and answer.
What are they? They are birds.
Revise: 
happy - щасливий
sad - сумний
fat - товстий
thin - тонкий, худий
fast - швидкий
slow - повільний
WB p.54 Ex.1,2: Ask and answer. Запитайте та дайте відповідь.
They`re = They are
WB p.54 Ex.3,4: What are the words? Які слова підходять до кожного малюнку?
We`re = We are

Everything will be OK! Все буде добре!   


Monday 30.05.22
Unit 6 Happy birthday! PB p.66-67 WB p.52-53


Please, join our English lesson at 10:30 a. m. in Google MEET using the link: https://meet.google.com/ncg-jzbp-sdv

PB p.66-67 Ex.1,2: Listen and read. Прослухайте і прочитайте.
New words: Нові слова:
bird - пташка
flower - квітка
tree - дерево
fish - риба
frog - жабка
present - подарунок
card - листівка
WB p.52 Ex.1: Read and write the letter. Прочитайте та напишіть букву відповідного малюнка.
WB p.52 Ex.2: Add the letters. Впишіть потрібну букву, щоб отримати слово.
WB p.53 Ex.1: Match. Підберіть ліву сторону з правою.
WB p.53 Ex.2: Find the same word and circle it. Знайдіть таке ж слово та обведіть його.

Everything will be OK! Все буде добре

Рекомендовані завдання

Wednesday 25.05.22
Unit 5 Check-up WB p.50-51
Please, join our ENglish lesson at 10:30 a. m. in Google MEET using the link: https://meet.google.com/ncg-jzbp-sdv

WB p.50 Ex.1: Write. Розгляньте кожен малюнок, порахуйте та напишіть за зразком. 
Ex.2: Count and answer the questions. Прочитайте запитання, порахуйте та напишіть відповіді за зразком.
WB p.51 Ex.3: Read and colour. Прочитайте текст та розфарбуйте малюнок.
Ex.4: Think about this questions. Прочитайте запитання по малюнку та дайте відповіді на них.
Ex.5: Write about the picture. Запишіть ці відповіді.

Everything will be OK! Все буде добре!
Monday 23.05.22
Unit 5 Composition practice WB p.49

Please, join our English lesson at 10:30 in Google MEET using the link: https://meet.google.com/jwx-ntrn-xnk

WB p.49 Ex.1: Write. Уважно розгляньте малюнок перших двох діток. Прочитайте слова в рамочці. Прочитайте розмову дітей, зверніть увагу на вставлені слова. 
Спробуйте за попереднім зразком правильно підставити слова та прочитати написане.


Everything will be OK! Все буде добре!


Thursday 19.05.22

Please,join our English lesson at 10:30 in Google MEET using the link: https://meet.google.com/xui-uckw-rth

Wednesday 18.05.22
Unit 5 Writing PB p.65 WB p.48

Please, join our English lesson at 10.30 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 10:30 за посиланням: https://meet.google.com/znj-qxbz-efc

PB p.65 Ex.1: Read and write. Прочитайте та напишіть.
What is it? It is round / big / small / long / short / thin.
It is red / orange / yellow / brown / pink / purple / blue / black / green / grey / white.
WB p.48 Ex.1: Read the sentences. Underline the question. Circle the statements. Прочитайте речення. Підкресліть речення-запитання. Обведіть в кружечок речення-твердження.

Everything will be OK! Все буде добре!

Monday 16.05.22
Unit 5 Phonics Listening PB p.63-64 WB p.47

Please, join our English lesso at 10:30 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 10:30 за посиланням: https://meet.google.com/gsf-otaj-kmt

PB p.63 Ex.1:
Look, listen and say. Подивись, прослухай та скажи.
PB p.63 Ex.2: Listen, read and say. Прослухай, прочитай, скажи.
PB p.64 Ex.1: Look, listen and read and do. Подивись, прослухай, прочитай, та виконай.

WB p.47 Ex.1-2-3: Write the words, say the words, read the words. Напиши, скажи та прочитай слова.
WB p.47 Ex.4-5-6: Write the letters, say and read the words. Напиши букви, скажи, напиши слова та прочитай слова.

Everything will be OK! Все буде добре!

Wednesday 11.05.22
Unit 5 Reading comprehension PB p.63 WB p.47

Please, join our English lesson at 10:30 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 10:30 за посиланням: https://meet.google.com/ykn-ykfq-wem

PB p.62: Read the text. Прочитайте текст.
WB p.46: Ex.1,2: Read the text and answer the questions. Прочитайте текст та дайте відповіді на запитання.

Everything will be OK! Все буде добре!
Monday 09.05.22
Unit 5 Reading PB p.62-63 WB p.46


Please, join our English lesso at 10:30 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 10:30 за посиланням: https://meet.google.com/gsf-otaj-kmt

PB p.62: Grandpa`s shop (Дідусева крамниця)

Read the text. Прослухайте та прочитайте текст. 
PB p.63 Ex.1: Name the right words. Назвіть відповідне малюнку слово.
WB p.46 Ex.1: Read and colour the picture. Прочитайте та розфарбуйте малюнок.
Ex.2: Answer the questions. Дайте відповіді  на запитання.  

Everything will be OK! Все буде добре!Wednesday 04.05.22
Unit 5 Grammar in conversation PB p.61 WB p.45
Please, join our English lesson at 10:30 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 10:30 за посиланням: https://meet.google.com/mrx-zygu-gjt

PB p.61 EX.1: Listen your CDs and say. Прослухайте запис на диску та повторіть / скажіть за зразком.
Ex.4: Listen and say the poem. Прослухайте віршик та прочитайте. 
WB p.45 Ex.1: Look and answer the questions. Start with There is/There are. Розгляньте малюнок та дайте відповіді на запитання. Відповідь починайте  There is / There are.
Ex.2: Complete theconversation. Use the words from the frame. Завершіть розмову. Підставте слова з рамочки.

Everything will be OK! Все буде добре!


Monday 02.05.22
Unit 5 Grammar PB p.60 WB p.44


PB p.60 Ex.1: Look! Count and say the numbers. Розгляньте, порахуйте та скажіть число.
Ex.2: Look! Ask and answer. Розгляньте, запитайте та дайте відповідь.
How many sweets are there? - Скільки цукерок є?
 There are three sweets. Є три цукерки.  There are - (коли є два і більше предметів).
There`s (There is) one. Є одна цукерка. There is/There`s - (коли є один предмет)

WB p.44 Ex.1: Write one + noun and number + noun. Pay attention how the first two are done. Напишіть 1) один + іменник (предмет) та 2)число (полічених предметів) + предмет (який полічили). Дивіться зразок перших двох малюнків.
Ex.2: Write: Напишіть: There is (якщо ви бачите один предмет на малюнку)
There are (якщо предметів два і більше)

Everything will be OK! Все буде добре!


Wednesday 27.04.22
Unit 5 Mrs Goody and Pirate Jack PB p.58-59 WB p.42-43

Please, join our English lesson at 10:55 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 10:55 в Google MEET  за посиланнямhttps://meet.google.com/bib-mitn-jja

PB p.58 Ex.1: Listen and say the new words: Прослухайте та скажіть нові слова:
ice cream - морозиво    
lollipops - льодяник на паличці   
cakes - тістечка   
sweets - цукерки 
PB p.59 Ex.2: Listen and read. Прослухайте та прочитайте.
WB p.42 Ex.1: Read the numbers and match. Прочитайте  цифри словами  та підберіть слова до малюнків.  
WB p.42 Ex.2: Look, read and colour. Роздивіться малюнок, прочитайте та розфарбуйте.
WB p.43 Ex.1: Find the same picture and circle it. Знайдіть в кожному рядку малюночок подібний до даного (зліва) та обведіть його.
WB p.43 Ex.2: Find the same letter and circle it. Знайдіть літеру подібну до даної.

Everything will be OK! Все буде добре!


Monday 25.04.22
Unit 4 Reading WB p.41

Hello!!!
Revise the words. Повторіть слова
WB p.41 Ex.3: Look and read. Розгляньте малюнки та  прочитайте.
Ex. 4: Read your stories about the clown and the princess. Прочитайте свої оповідання про клоуна і принцесу.
 

Everything will be OK! Все буде добре!


Wednesday 20.04.22
Unit 4  Check-up 4 WB p.40-41

Please, join our English lesson at 10:55 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 10:55 в Gogle MEET  за посиланням:  https://meet.google.com/xsc-ttnt-bby

WB p.40 Ex.1:
Look at the pictures and write. Розгляньте  малюнки і напишіть речення. Якщо мова йде про хлопчиків, чоловіків - речення починаєм з He is  . Якщо про дівчинку, жінку - починаємо з She is.  В другому і третьому малюночку люди розповідають самі про себе, тому пишемо -  I am.

Ex.2: Make questions. Утворіть запитання.і дайте відповіді за зразком. 

Ex.3 p.41: Look and read.  Розгляньте малюнок а потім прочитайте.

Ex.4: Write. Use the words in the box. За зразком попередньої вправи напишіть про клоуна. кожне речення починається з He is. Всі три речення про принцесу починаються з She is.  

Everything will be OK!Все буде добре!


Monday 18.04.22 
Unit 4 Writing PB p.57 WB p.38
Please, join our English lesson at 10:20 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 10:20 в Google MEET за посиланням: https://meet.google.com/jkr-daay-nuk

PB p.57 Ex.1: Revise the words (see Monday 11.04.22 lesson). Read about the fish. Повторіть слова (дивіться урок за 11.04.22). Прочитайте про рибку. (Зверніть увагу, що для кожного речення ви вибираєте справа лише одне слово з трьох).
Ex.3: Read,choose and write about the kitten. Розгляньте малюночок, прочитайте та впишіть (олівцем) відповідне слово з трьох даних.
WB p.39 EX.1: Read about the kitten. Прочитайте про котенятко.
Ex.2: Read and write. Прочитайте та впишіть правильне слово з двох даних. 
Ex.3: Colour the pictures. Розфарбуйте малюночки цієї сторінки кольорами, які вказані в текстах.

 Everything will be OK! Все буде добре!


Wednesday 13.04.22
Unit 4 Phonics Listening PB p.55-56 WB p.37

Please, join our English lesson at 10:30 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 10:30 в Google MEET за посиланням: https://meet.google.com/jrd-hbgf-kdy

PB p.55 Ex.1: Read. Прочитайте.
Ex.2: Listen, read and say. Прослухайте, прочитайте, дайте коротку відповідь.
PB p.56 Ex.1,2: Listen and write the letters. Прослухайте (впр.1) та напишіть літери (впр.2).
Watch the video and repeat the words: Перегляньте відео та повторіть/запам'ятайте слова:


https://www.youtube.com/watch?v=4gobjCDvbB4

WB p.37 Ex.1: Say the sounds. Озвучте літери.
Ex.2: Write the words. Say the words. Напишіть слова та скажіть їх.
Ex.3: Write the words. Read the words. Напишіть слова. Прочитайте слова.
EX.4-6: Do the same as Ex.1-3. Виконуємо (впр.4-6) так, як і впр.1-3.
Everything will be OK! Все буде добре!

Monday 11.04.22
Unit 4 Reading PB p.54-55 WB p.36


Please, join our English lesson at 10:50 a.m. in Google MEET using the link: 
Шановні діти та батьки! Онлайн урок відбудеться о 10:50 в Google MEET за посиланням: https://meet.google.com/euv-qrwy-vyo

PB p.54 Read: Прочитайте:
Repeat the words: Пригадайте:
happy - щасливий 
sad - сумний 
short - короткий 
long -  довгий 
fat - товстий 
thin - худий, тонкий 
old - старий 
new - новий
a long snake - довга змія 
The hat is old. -  Капелюх старий.
PB p.55 Ex.1 Read and circle. Впр.1с.55: прочитайте та обведіть (легенько олівцем) правильний варіант.
WB p.36: Look. Read. Colour. Розгляньте малюнок, прочитайте та підставте відповідні букви з малюнка, розфарбуйте. 

Everything willbe OK! Все буде добре!

Monday 04.04 Wednesday 06.04
Unit 4 Grammar PB p.52-53, WB p.34-35
PB p.52 ex.1: Вчимося говорити про людину: Спочатку говоримо He`s- він / She`s- вона, а потім яка ця людина: 
fast -швидка 
slow - повільна 
happy -щаслива 
sad -сумна 
big -велика 
small - маленька 
Наприклад: He`s fast. She`s happy.
Розкажіть про хлопчиків та дівчаток з малюнків 1-6.

PB p.52 ex.2: He`s / She`s/ I`m це скорочені форми, які  відповідають повній He is / She is / I am. Щоб запитати, ми повинні поміняти перші два слова місцями: 
Is she Lily? - Yes, she is.
Is he Dad? -  No, he is not. / No, he isn`t.
Am I sad? - No, I am not.
Прочитайте запитання з відповідями. Тепер ваша черга запитати про зображених людей та відповісти.

PB p.53 ex.1: Listen and read. Коли говоримо про себе, починаємо з I`m - я: I`m slow.  
Прослухайте та прочитайте.

WB p.34 ex.1-2: Напишіть про кожного з пари людей, починаючи з He is / She is: 
He is happy. 
She is sad.
Ex.3-4: Щоб заперечити, ми говоримо is not / isn`t: 
He is not slow. 
She is not Lily.
WB p.35 ex.1: Напишіть за зразком першого речення решту три.
Вставте відповідне слово з рамочки в кожне речення  (малюночок допоможе вибрати слово з рамочки).
Ex.2: Прочитайте про клоуна Біффо.
Ex.3:  Намалюйте себе та напишіть про себе, вибравши якесь слово з рамочки (зверху).

Everything will be OK! Все буде добре!Monday Понеділок 28.03 Wednesday Середа 30.03
Unit 4 Bella and Biffo Говоримо про почуття друзів PB p.50-51 WB p. 32 
1. Listen CD and read PB p.51.Розгляньте малюнки на с.50-51 та прослухайте запис на диску/ або ж зайдіть по коду вашого підручника (на обкладинці). Прослухайте запис  та прочитайте діалог на с.51
New words: Нові слова: princess - принцеса 
clown - клоун 
balloon -  повітряна кулька 
pretty - гарненька
happy - щаслива/ий 
sad - сумна/ий.
2. WB p. 32 ex.1: read and tick: Робочий зошит с.32 впр.1: Прочитайте та поставте галочку в квадратику біля речення, яке відповідає малюнку. (Mind: she - вона, he - він , it (для тваринок і неживих предметів) - він, вона, воно .)
3. Ex.2: Find the words. Впр.2: впишіть назви слів і вирішіть кросворд. 
4. WB p.33 ex.1:Find the different picture and circle it. С.33 впр.1: Знайдіть малюнок, який відрізняється від даного та обведіть його (олівцем!).
5. Ex. 2: Find the different letter and circle it. Впр.2: Знайдіть та обведіть відмінну букву.
Everything will be OK! Все буде добре!

Monday Понеділок 21.03 Wednesday Середа 23.03
Revision Повторення Project PB p. 48-49

Let`s revise the colours: Повторюємо кольори:


PB p.48 ex.1 : Say. Сторінка підручника 48 впр.1: назви колір за зразком: It`s red.
Ex.2: Look and say. Впр.2: розглянь малюнок, назви вид транспорту, скажи, якого він кольору: It`s a plane. It`s white.
Ex.3: What is it? Is it big? Is it small? Впр.3: Що це? Він (вона, воно) великий (big)? Він маленький(small)?:
It`s a ball. It`s red. It`s a boat. It`s blue (and grey and yellow).
Ex.4: Read. Впр.4: Прочитай.
PB p.49: Намалюй(draw), cut (виріж) stick (наклей) write (напиши) and talk about the toys (та розкажи про свою іграшку). 


Everything will be OK! Все буде добре!


Wednesday Середа 17.11.21
ABC, Letters Uu, Vv p.34-35Повторіть букви алфавіту та слова з ними по мультиках уроку за  Понеділок 25.10.21.
Впр.1 с.34: Уважно роздивіться букву Uu , слідкуючи за напрямком стрілочки. 
Впр.2 с.34: Пропишіть букву Uu.
Уважно подивіться на слова з буквою Uu:
umbrella - парасолька
unicorn - єдиноріг, носоріг
uniform - форма 
Обведіть букви по пунктирним лініям та пропишіть решту слів кожного рядка самостійно. 
Впр.3 с.34: підпишіть правильно слова. (Отримаємо слова  - umbrella - парасолька, uniform - форма). 

Таким же чином пропишіть букву Vv с.35 та слова з цією буквою:
van фургон
vase - ваза
vet - ветеринар
Впр.3 с.35: напишіть у рамочку слова до малюнків (vase - ваза, vet - ветеринар)
Let`s read: Давайте почитаємо:
Monday Понеділок 15.11.21
ABC, Letters Aa - Tt p. 32-33

Повторіть букви алфавіту та слова з ними по мультиках уроку за  Понеділок 25.10.21.
Впр.1 с.32: Підберіть до великих літер Q, R, S, T відповідні маленькі літери q, r, s, t.
Впр.2 с.32: Обведіть в рядочку з літерою Q всі маленькі літери q. Таким же чином обведіть всі маленькі літери великих літер R, S, T. 
У другому стовпчику навпаки: обведіть всі великі літери в рядку відповідної маленької літери.
Впр.3 с.32: Обведіть лише літеру q, з якої починається слово question (перший малюночок). 
Обведіть лише літеру t, з якої починається слово table (другий малюночок).

Впр.4 с.33: Пошукайте потрібні слова на сс.28-31 Напишіть (перший стовпчик на початку слова) потрібну букву s  t  q,  щоб отримати слова тигр, зірка, королева.
Допишіть останню букву (другий стовпчикi  t e, щоб отримати слова кролик, змія, таксі.
Впр.5 с.33: Знайдіть ці слова на сс.30-31 та підпишіть малюночки.

Let`s read: Давайте почитаємо:

Wednesday Середа 10.11.21
ABC, Letters Ss, Tt p. 30-31
Повторіть букви алфавіту та слова з ними по мультиках уроку за  Понеділок 25.10.21.
Впр.1 с.30: Уважно роздивіться букву Ss , слідкуючи за напрямком стрілочки. 
Впр.2 с.30: Пропишіть букву Ss с.30.
Уважно подивіться на слова з буквою Ss:
sun - сонце
star - зірка
snake - змія
Обведіть букви по пунктирним лініям та пропишіть решту слів кожного рядка самостійно. 
Впр.3 с.30: впишіть правильно букви, які дані у цій вправі. (Отримаємо слово star - зірка ) 

Таким же чином пропишіть букву Tt с.31 та слова з цією буквою:
taxi - таксі
tiger - тигр
table - стіл
Впр.3 с.31: напишіть у рамочку слова до малюнків (table стіл, tiger - тигр)
Let`s read: Давайте почитаємо:


Be healthy! Have a nice day!


Monday Понеділок 08.11.21
ABC,  Letters Qq, Rr p.28-29
Hello!!!

Повторіть букви алфавіту та слова з ними по мультиках уроку за  Понеділок 25.10.21.
Впр.1 с.28: Уважно роздивіться букву Qq , слідкуючи за напрямком стрілочки. 
Впр.2 с.28: Пропишіть букву Qq с.28.
Уважно подивіться на слова з буквою Qq:
queen - королева
quail - перепел, куропатка
question - запитання
Обведіть букви по пунктирним лініям та пропишіть решту слів кожного рядка самостійно. 
Впр.3 с.28: впишіть правильно букви, які дані у цій вправі. (Отримаємо слово quail - перепел, куропатка) 

Таким же чином пропишіть букву Rr с.29 та слова з цією буквою: 
rabbit - кролик
rose - роза
robot - робот
Впр.3 с.29: впишіть у рамочку дані букви вправи (слово robot - робот )
Дивимось, слухаємо і підспівуємо: 


Be healthy! Have a nice day!


Wednesday Середа 03.11.21
ABC, Letters Aa - Pp, p.26-27

Write with Buddy cтор.26 впр.1: Ви бачите малюночки повітряних зміїв з великими літерами алфавіту M N O P і нижче руки з маленькими літерами алфавіту o p m n . З'єднайте великі літери з відповідними маленькими літерами. 
Впр.2: У кожному рядку (перший стовпчик) з великою літерою обведіть кружечком відповідну маленьку літеру і навпаки (другий стовпчик) якщо рядок починається маленькою літерою, то обводимо кружечком всі великі літери цієї маленької літери.
Впр.3: Ви бачите малюночок папуги (Parrot) навколо якого є літери. Обведіть лишелітеру p, з якої починається слово parrot.
Таким же чином попрацюйте з мавпочкою monkey, обвівши літеру m.
Let`s have a rest and count together! Давайте відпочинемо та порахуємо разом!

Стор.27 впр.4: Роздивіться уважно малюночки вправи та їх назви англійською мовою. У кожному слові першого ряду пропущена перша літера (буква). Гніздечко намальоване на стор.23 і це слово написане першим на літеру n: вписуємо літеру n і отримаємо все слово: nest. Мишку шукаєте на стор.22 (третє слово) і вписуєте першу літеру m. Олівець - на стор.25 (друге слово).
У другому стовпчику відсутня якась середня літера. Потрібно знайти слово і вписати відповідну літеру: апельсин на стор.24 (перше слово), 9 - на стор.23 (третє слово), місяць - на стор.22 (друге), мавпочка - на стор.22 (перше). 
Впр.5: Розгляньте малюночки та напишіть правильно слова під малюночками.Monday Понеділок 01.11.21
ABC, Letters Oo, Pp p. 24-25 

Повторіть букви алфавіту та слова з ними по мультиках попереднього уроку (Понеділок 25.10.21).
Уважно роздивіться букву Oo, слідкуючи за напрямком стрілочки. 
Пропишіть букву Oo с.24
Уважно подивіться на слова з буквою Oo: 
orange - апельсин, оранжевий
one - один
octopus - восьминіг
Обведіть букви по пунктирним лініям та пропишіть решту слів кожного рядка самостійно.  
Таким же чином пропишіть букву Pp с.25 та слова з цією буквою: 
pen - ручка
pencil - олівець
parrot - папуга
Повторюємо кольори:

Monday Понеділок 25.10.21
Listen and repeat the letters (Слухаємо та повторюємо):

Write the letters Ii, Jj, Kk, LlПропишіть букви Ii, Jj, Kk, Ll в прописах.
Have a nice day!
Гарного дня!


Thursday Четвер 29.04.21
Unit 8 The robot Людина Частини тіла PB p.80


Look, listen, repeat and do: (Дивимось, слухаємо, повторюємо та виконуємо:)


Monday Понеділок 26.04.21 
Unit 7 Get dressed PB p.79
Look, listen, repeat and do: (Дивимось, слухаємо, повторюємо та виконуємо:)

Have a nice Monday!

Thursday Четвер 22.04.21
Unit 7 Lesson 7 Get dressed PB p.78

Look, listen, repeat and do (Дивимось, слухаємо, повторюємо та виконуємо):


Have a nice Thursday!


Monday 12.04.21
Любі діти! 
Зайдіть за посиланням: 


знайдіть свій клас та виконуйте запропоновані завдання (починаючи з Monday Понеділка 12.04.21)
Thursday Четвер 21.01.21 
Unit 4 Pet show Шоу домашніх тварин PB p.49 

Hello, dears! 
It`s time for English!

1. Watch the video, repeat, read and do the tasks in PB p.49. Перегляньте відео, повторюйте, читайте та виконуйте завдання підручника с.49.


2. Mind: Пам'ятайте: 
I like dogs. - Я люблю песиків.(Мені подобаються песики).
I like dogs too. - Я люблю песиків також
I don`t like dogs. - Я не люблю(Мені не подобаються) песики.
3. Read and write in your notebooks: Прочитайте та запишіть в зошити:
1) I like dogs. 
2) I don`t like cats. 
3) I don`t like lizards. 
4) I like spiders.
Have a nice Thursday!

Monday Понеділок 18.01.21 
Unit 4 Pet show Шоу домашніх тварин PB p.48

Hello! Hello! Hello!
1. Watch, repeat, read and do the tasks in PB p.48. Переглядаємо відео, повторюємо, читаємо та виконуємо завдання підручника РВ с.48.


2. Mind: Зверніть увагу:
One elephant - two elephants один слон - два слони 
one lizard - three lizards         одна ящірка - три ящірки
one dog - four dogs                  один собака - чотири собаки
one spider - six spiders            один павук - шість павуків
one cat - seven cats                   один кіт - сім котів
one duck - eight ducks             одна качка - вісім качок
one rat - nine rats                     один пацюк - дев'ять пацюків
one frog - ten frogs                   одне жабеня - десять жабенят 
3. Read these columns of words and write them in your thin notebooks. Прочитайте колоночки слів англійською мовою та запишіть їх в тоненькі зошити.
Don`t forget to write the date!( January, 18). Не забудьте написати дату (January, 18) посередині рядочка! 
Have a nice Monday! 


Thursday Четвер 14.01.21 
Unit 4 Pet show Шоу домашніх тварин PB p.47
Hello, Children!!!
1. Revise the names of the animals PB p.46. Повторіть назви тваринок з РВ с.46.
2. Watch the video, repeat, read and do the tasks in PB p.47. Перегляньте відео, повторюйте , читайте та виконуйте завдання РВ с.47. 
Remember: Пам'ятайте:  in - в
on - на 
under - під


3. Read the sentences Ex.2 p.47 PB. Прочитайте речення впр.2 с.47 підручника.
4. Write the sentences Ex.2 p.47 PB in your thin notebooks. Напишіть у тоненькі зошити речення впр.2 с.47. Don`t forget to write the date!( January, 14). Не забудьте написати дату (January, 14) посередині рядочка!

Have a nice Thursday!

Monday Понеділок 11.01.21
Unit 4 Pet show Шоу домашніх тварини PВ p.46

Hi, everyone! How are you?
School starts! Be happy!
1. Watch the video, repeat and do the tasks in PB p.46: Перегляньте відео, повторюйте та виконуйте завдання в PB с.46.


2. Write the names of the animals PB p.46 in your small thin notebooks. Напишіть назви тваринок із підручника с.46 в тоненькі зошити (в косу лінійку). 
3. Read the names of the animals in PB p.46. Прочитайте назви тваринок у підручнику с.46. 
4. Watch the videos with ABC and the reading rules! Переглядайте мультики з алфавітом та правилами читання!
Have a nice Monday! Гарного понеділка!
Monday Понеділок14.12.20
Reading Читання 

Hello! I am Olaf!
I am a snowman. 
Stay at home! It is slippery!Let`s read!Читаємо!

Now let`s have a rest! Відпочиваємо!
Watch the video and repeat!Дивимось відео і повторюємо!Thursday Четвер 22.10.20Write with Buddy p. 28
Ex.1 p.28 Trace (Обведіть)
Ex.2 p.28 Trace and write (Обведіть та напишіть)
Ex.3 p.28 Write the letters and match (Напишіть букви та з'єднайте зі словом)

Let`s have a rest (Давайте відпочинемо)
Ex.1 p.29 Trace (Обведіть)
Ex.2 p.29 Trace and write (Обведіть та напишіть)
Ex.3 p.29 Write the letters and match (Напишіть букви та з'єднайте зі словом)

Watch the video and answer the question How old are you?
(Перегляньте відео і дайте відповідь на запитання Скільки вам років?)

Monday Понеділок 19.10.20


Write with Buddy p.26
Ex.1 p.26 Match upper and lower case letters (З'єднайте велику і маленьку букву)
Ex.2 p.26 Circle upper and lower case letters (Обведіть маленьку та велику букви)
Ex.3 p.26 Trace and match (Обведіть і з'єднайте відповідну букву)
Let's count (Давайте порахуємо)


Be healthy! Have a nice day! 
Будьте здорові! Гарного дня!


Hurray!!! We`ve done it! Great job! Everyone who is / was doing his or her best to enrich, improve and practice English... 
Animated Sticker for iOS & Android | GIPHY

Загальнонаціональний карантин 

 ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВІДБУВАЄТЬСЯ 

ДИСТАНЦІЙНО

Wash your hands with walrus`s friends. Миємо ручки з друзями моржів:


Стоковые векторные изображения Смайлик с медицинская маска ...Рекомендовані завдання

PB - Pupil`s Book
AB - Activity Book


Wednesday Середа 27.05.20 
Unit 8 Lesson 7-8 The robot p. 86-87 PB p. 83 AB

▷ Hello: Animated Images, Gifs, Pictures & Animations - 100% FREE!
Look, listen, repeat and do 


(Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо) Bye Bye Goodbye Sticker by Cindy Suen for iOS & Android | GIPHY
Понеділок 25.05.20 
Тема: Unit 8 lesson 5, 6 The Robot p.84, 85 PB p.82,83 AB

Hello, my dear kids!!!
Animations of a cute cloud. | Hi gif, Cute gif, Good night gif
Look, listen, repeat and do 
(Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо): 

Ok Bye Bye GIFs | Tenor
Wednesday Середа 20.05.20 
Тема:Unit 8 Lesson 4 The robot p. 83 PB p. 81 AB
Hello! Be as Bee!!! 
Bee Gif by Trevor Piecham for Planet Nutshell on Dribbble
Look, listen, repeat and do 
(Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо): 


Понеділок18.05.20 
Тема: Unit 8 lesson3 The Robot p.82PB p.80 AB
Hello, my dear kids!!!
La mia raccolta gif. | Открытки, Милые открытки, Смешные смайлики
Look, listen, repeat and do 

(Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо): 


Hello Kitty Bye Bye GIF - HelloKitty ByeBye - Discover & Share ...


Середа 13.05.20 

Тема: Unit 8 Lesson 2 The robot p.81 PB p.79 AB 
Care Bear Good Morning GIF - CareBear GoodMorning Swinging ...

Look, listen, repeat and do 

(Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо): 
Середа 06.05.20 
Тема: Unit 8 Lesson 1 The robot p.80 PB p.78 AB 
Good Morning Good Day GIF - GoodMorning Morning GoodDay - Discover ...


Look, listen, repeat and do 
(Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо)

have a good day qouates | comments, good day scraps, have a nice ...

Понеділок 04.05.20
Тема: Unit 7 Lesson 8 Get dressed p. 79 PB p. 77 AB
Good Morning Sunny GIF - GoodMorning Morning Sunny - Discover ...
Look, listen, repeat and do 
(Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо)


Let's read (Давайте почитаємо)
Середа 29.04.20
Тема: Unit 7 Lesson 7 Get dressed p. 78 PB p. 76 AB

Look, listen, repeat and do 
(Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо):Понеділок 27.04.20
Тема: Unit 7 Lesson 6 Get dressed  p.78

Hi, everyone!

Look, listen, repeat and do 
(Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо)
Середа 22.04.20
Тема: Unit 7 Get dressed Lesson 5 p.76-77  
Hello!Hello!Hello!

Look, listen and repeat (Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо):

Дітки, а зараз повторюємо буковки і звуки:Read (Читаємо разом):
Середа 15.04.20

Тема:  Get dressed р.75.
Look, listen and repeat (Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо):


Дітки, а зараз повторюємо буковки і звуки:        Read (Читаємо разом за посиланням):Понеділок 13.04.20

Тема:  Get dressed р.74
Look, listen and repeat (Дивимось, слухаємо, повторюємо, виконуємо):
Read (Читаємо разом)Середа 08.04.20
Тема:  Get dressed р.73
Look, listen and repeat. Дивимось, слухаємо та повторюємо:
Понеділок 06.04.20
Тема:  Get dressed р.72

Look, listen and repeat. Дивимось, слухаємо та повторюємо:Середа 25.03.20
Тема:  Pet show p.49
I like - Я люблю
I don`t like - Я не люблю

Послухай та скажи.Прослухати, показати та записати почуті речення
e.gI like dogs.
I don`t like cats.
Послухати та повторити


Повторити алфавіт. Прочитати.

dog                dot                top                old  
log                 hot                hop               cold
fog                 pot               drop               not
frog               spot              stop                on

a hot pot
a cold frog
a hot box
an old fox
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Понеділок 23.03.20
Тема:Pet Show
1. Розглянь малюнки та порахуй тваринок.
e.g. six spiders
       nine rats

2. Розглянь малюнки ще раз та запиши, де знаходяться тваринки (on, in, under. Переглянь мультик попереднього уроку).
e.g. Nine rats in the desk.
       Seven cats under the table
          Two elephants on the ruler.
Речення записати у тоненький зошит.
3. Прослухайте та заспівайте пісеньку.  https://drive.google.com/file/d/1de7fwvx1R3NivjL7nJC2KNsmCw8-oPRa/view?usp=sharing

4. Повторити алфавіт. Прочитати.

hen                  bed                  leg                    jet
men                 red                  tent                  net
ten                   Ted                  desk                pet
pen                  Ned                 nest                 help

a wet hen                                    a jet and a test
a red pen                                    a net and a belt
ten men                                      a nest and a desk


Середа 18.03.20
Тема: Pet Show

Переглянути мультик. Ознайомитися де знаходяться тварини і предметиIn - в
On - на
Under - під

Знайдіть і запишіть правильні речення  до малюнків у зошит.


2. The frog is on the bag.
1. The lizard is on the bag. 
3. The spider is in the pencil case.
4. The lizard is in the pencil case.
5. The spider is under the book.
6. The rat is under the desk.

Повторити алфавіт. Прочитати

big              bin             hit             is              his
dig              fin              kit             it              him
pig              pin             pit             in             did
wig             win             sit             if               fit

a big pig                          It's a pin.
a big wig                         It's a kit.
a big pin                          It's a fin.
a big bin                          It's a pit.Понеділок 16.03.20
Тема: Pet Show
Послухай, покажи та скажи
http://www.publishing.linguist.ua/quickminds1/cd2/   02Повторити алфавіт. Прочитати

bad             can                at                 hat                      cap
dad             fan                 bat              mat                     map
mad            man               cat              pat                      tap
sad              pan                fat               rat                      at

Прочитати та записати у зошиті

A sad cat sat on a mat.
 A fat rat ate a cap.             

Опрацювати матеріал на 
30.01.2020 - 07.02.2020

1. ст. 16 вправа 1 (AB зошит) домалювати пелюстки квіткам та сказати скільки їх.

2. ст 16 вправа 2 (AB зошит) напиши і скажи, яких чисел не вистачає.

3. ст. 17 (AB зошит) порахуй кількість тваринок на кожному малюнку і напиши число в  
    куточку в рамочці внизу.

4. ст. 21(AB зошит) вміти рахувати до 10 і в різній послідовності називати числа. З'єднати крапочки по порядку і розмалювати.

Опрацювати матеріал на 
10.02.2020 - 14.02.2020


ПЕРЕГЛЯНЬ ВІДЕО І ПОВТОРИ АЛФАВІТ

Gogo cartoons (перейди за посиланням)

Пов’язане зображення

Немає коментарів:

Дописати коментар