4-А

  Dear children,

Glad to meet you at our free-lessons time! Enjoy it! Sleep more. Help your mums, dads, grandparents. Play games. Keep distance. Eat more fruit and vegetables. Wash your hands. Keep fit!

Wash your hands with baby shark

Миємо ручки з малятком акули


Wednesday 17.11.21
Unit 2 Check-up 2 Tom and sally`s visit WB p.21

Please, join our English lesson at 9:30 a.m. in Google MEET using the link: https://meet.google.com/ssd-tgmo-fmj
Tuesday 16.11.21
Unit 2 Check-up WB p.20-21
Please, join our English lesson at 9:40 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 9:40 в Google MEET за посиланням: https://meet.google.com/jpa-fgww-uavFriday 12.11.21
Composition practice WB p.19

Please, join our English lesson at 9:45 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 9:45 в Google MEET за посиланням: https://meet.google.com/rfx-aykp-dzk


Stay healthy!  Have a nice day!

Wednesday 10.11.21 
Unit 2 Class composition PB p. 37 


Підготувати тоненькі зошити. Записати у зошиті:

Wednesday, the tenth of November
Class composition
Three hungry goats

Please, join our English lesson at 9:30 a.m. in Google MEET  using the link: Онлайн-урок відбудеться о 9:30 в  Google MEET за посиланням: https://meet.google.com/ggp-nebz-wcd

Check yourselves (p.37):
1 walked, ugly, under   
2 jumped up, scared, did ... walk 
3 goat walked on the bridge. 
4 The man jumped up. The second goat was scared. He did not walk over the bridge. 
5 The third goat walked on the bridge. The ugly man was under the bridge. 
6 The man jumped up. The third goat was not scared. 
7 He pushed the ugly man into the river. 
8 The goats walked over the bridge.

Stay healthy! Have a nice day!

 


Tuesday 09.11.21
Unit 2 Use of English WB p.17-18


Please, join our English lesson at 9:45 a.m. in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 9:45 в Google MEET  за посиланням: https://meet.google.com/rog-sgbc-ced

Watch the video about adjectives to know more: Перегляньте відео про прикметники, щоб знати більше:


https://www.youtube.com/watch?v=-NqnQJjDmB0Be healthy! Have a nice day!Friday 05.11.21
Unit 2 Listening Phonics PB p.36 WB p.16
Please, join our English lesson at 9:45 am in Google MEET using the link: Онлайн-урок відбудеться о 9:45 в Google MEET за посиланням: https://meet.google.com/zsm-apgm-jenWrite!
WB p.16
Ex.1 p. 16 Write ou. Write the word. (Напишіть ou. Напишіть слово)
Ex.2 p. 16 Write the word. ( Напишіть слово)
Ex.3 p. 16 Complete the sentences. (Доповніть речення)
Ex.4 p. 16  Complete the sentences. Use the words from Ex.1 p. 16   (Доповніть речення словами із впр.1)


Be healthy! Have a nice day!

Wednesday 03.11.21
Unit 2 Grammar in conversation PB p.35 WB p.15

Please, join our English lesson at 9:30 am in Google MEET using the link: https://meet.google.com/boq-jddp-zob 

Be healthy! Have a nice day!
Tuesday 02.11.21
Unit 2 Grammar PB p.34 WB p.14 

Please, join our English lesson at 9:40 am in Google MEET using the link: https://meet.google.com/pzx-pfab-yxm

Do the task 1,2 p.14 WBFriday 29.10.21
Speaking  Pear Tree Farm Save Henry PB p.33 WB p.13

Please, join our English lesson at 11:00 am in Google MEET using the link: (онлайн-урок відбудеться об 11:00 в Google MEET за посиланням:)  https://meet.google.com/qzu-sagh-izd

Be healthy! Have a nice day!


Tuesday 26.10.21
Jack and the beanstalk PB p.30-31

Please, join our English lesson at 9:20 am in Google MEET using the link: (онлайн-урок відбудеться о 9:20 в Google MEET  за посиланням:)  https://meet.google.com/tqb-nqia-frq

Homework:
Read the text (Читати текст) PB p.30-31 

Have a nice day!


Friday 04.06.21
Hi, dears!!!

Watch and enjoy the video:


Have a nice Thursday!

Friday 30.04.21
Writing skills WB p.118
Hello!!!
1) Ex.1 p. 118 WB Circle the comma (Обвести кому)
Write the names (Напишіть імена)
2) 
Ex.2 p. 118 WB  Write the coma in the correct place (Поставте кому у правильне місце)
Write the names (Напишіть імена)Thursday 29.04.21 
Class composition PB p.125
Homework:
1) Ex.1. p.125 PB Read and look at the pictures (Прочитайте і перегляньте малюнки)
2) Ex.2 p.125 PB What do Sam and Amy like? Write the menu. (Що люблять Сем і Емі? Напишіть меню на альбомному листку за зразком на стор. 122 PB)

Tuesday 27.04.21 
Listening PB p.124 
Homework:  
1) Ex.1 p.124 PB Listen to the CD and read (Слухаємо диск і читаємо)
2) Ex.1 p.124 PB Виписати назви продуктів із тексту у маленький зошитHello, everybody!!!
Please, join our English lesson on Friday, 23 at 9.35 a.m. in MEET using the link:
Friday 23.04.21
Phonics PB p.123 
Reading comprehension WB p.116 

Homework: WB p. 117
1) Ex.1 p.117 Write the letters. Write the words. (Написати букви. Написати слова)
2) Ex.2 p.117 Find the words. Circle the words. Write the words (Знайти слова. Обвести слова. Написати слова)
3) Ex.3 p.117 Write the words (Написати слова)
4) Ex.4 p.117 Complete the sentences (Доповнити речення)
Hi, there! 
Please, be ready to join our lesson in MEET using the link: 
Thursday  at 9.35 a.m.
Thursday 22.04.21 
Reading PB p.122 

Homework: WB p. 116. Read the text Ex.1 and answer the questions of Ex.2 (Yes, you can / No, you can`t). Прочитайте текст впр.1 та напишіть короткі відповіді на запитання впр.2 (Yes, you can / No, you can`t).

Have a nice Thursday! Tuesday 13.04.21
Любі діти! 
Зайдіть за посиланням: 

знайдіть свій клас та виконуйте запропоновані завдання (починаючи з Tuesday Вівторка 13.04.21)


Friday, 19.02.21
Hi, there!
Please, be ready to join our lesson in MEET using the link: 

Friday,19.02.21 at 11.30Hello, my dears! 
Please, be ready to join our lesson in MEET using the link:

Friday, 22.01.21 at 10.00Dear children! 
  Please, be ready to join our lesson in MEET using the link: 

Thursday, 21 at 11.00 
Tuesday 19.01.21 
Reading PB p.96 WB p.86


Hello, my dears! 
It`s time for our English lesson!
1. Children, open your PB p.96 and look at the whole page. Діти, відкрийте свої підручники на стор.96 та розгляньте вю сторінку.
New words are: Нові слова:  aquarium - акваріум
rock - камінчик, камінь
Mind: Пам'ятайте: There was ... - Був, знаходився ...
There were ... - Були, знаходились ...
Name the small objects and say the numbers. Consult with your CDs. Назвіть всі маленькі об'єкти зверху та внизу сторінки. Запис на диску допоможе вам правильно вимовити слова та числівники. What is on the page? - An email. Що є на сторінці? - Електронний лист.
2. Listen to your CDs and follow. Слухайте диск та слідкуйте за текстом.
3. Read the whole text on your own. Прочитайте весь текст самостійно.
4. Ex.1 p.86 WB. Look at the picture and read the text. Впр.1 с. 86 WB. Подивіться на малюнок та прочитайте текст.
5. Complete the sentences Ex.2 p.86 WB with one word. Завершіть речення впр.2 с.86 WB (одним словом).
6. Do the test using the link: https://forms.gle/bg91XAgwUko966ub6

Have  a nice Tuesday!


Friday 15.05.21 
Grammar in conversation PB p.95 WB p.85


Hello! Hello! Hello! 
It`s time to learn our English!
1. Look very carefully at the picture Ex. 1 p.95 PB. What objects can you see? Розгляньте уважно малюнок впр.1 с.95 РВ. Які о'єкти ви бачите?
2. Listen to the children in the photos (CD) and follow the dialogue Ex.2 p.95 PB. Послухайте дітей з фото (диск) та слідкуйте за діалогом впр.2 с.95 РВ.
3. Read  the dialogue and try to practise the conversation (you may look at the picture Ex.1 p.95 PB). Прочитайте діалог, а потім спробуйте відтворити бесіду (ви можете дивитись на малюнок впр.1 с.95 РВ.)
4. Read carefully the given sentence, look at the picture and correct every sentence Ex.1 p.85 WB. Write the correct sentences in your WB. Уважно прочитайте речення, подивіться на малюнок і виправте його. Запишіть правильні варіанти в WB впр.1 с.85.
5. Complete the text about a storm using There was or There were Ex.2 p.85 WB. Завершіть текст про шторм, вживаючи There was (для однини) або There were (для множини) впр.2 с.85 WB.
6. Do the test using a link: https://forms.gle/tvQUWKSiji5rUH7P9

Have a nice Friday!Thursday 14.01.21
 Unit 9 Grammar PB p.94 WB p.84

Hello, my children!
Let`s learn English!


1. Look at the whale and the boat Ex.1 p.94 PB. Where is the whale? Read the bubbles. Подивіться на кита і на човен впр.1 с.94 РВ.
Mind: Пам'ятайте: next to - поряд, біля
behind - за, позаду
between - між
in front of - попереду
Read the first sentence.Then answer: Is jellyfish in front of the shark? -Yes, it is. The answer is letter C. Розгляньте малюнки з літерами. Прочитайте перше речення під малюнками. Дайте відповідь: Чи медуза попереду акули? - Так. Літера відповіді С. 
Read the next sentence. Which picture? Прочитайте наступне речення. Вкажіть малюнок.
Continue with the other sentences.  Виконайте всю вправу до кінця, вказуючи на відповідний малюнок
2. Let`s do Ex.2 p.94 PB.  You can see the fish and the boat. Read the question and the answer. Now, children, ask questions and answer them looking at the fish and other objects (boat, shark, whale(s), jellyfish, dolphin). Виконуємо впр.2 с.94 РВ. Ви бачите рибку і човник. Прочитайте запитання і відповідь. Це зразок, який допоможе вам запитувати та відповідати на  малюночки (1-6) про рибку та інші об'єкти (човник, акулу, кита(ів), медузу, дельфіна). 
3. Let`s do Ex.1 p. 84 WB. Read and write Yes or No. Прочитайте та напишіть Yes або No впр.1 с.84 WB.
4. Answer the questions Ex.2 p.84 WB. Дайте відповіді на запитання впр.2 с.84 WB. Дивіться приклад:
eg.: Where is the ball? The ball is behind the door. 
5. Do the test using the link: https://forms.gle/aqw2d9gBY9JnYCFP6 

Have a nice Thursday!Tuesday 12.01.21 
Unit 9 Look! The sea! PB p.92-93 WB p.82-83

Hi,everyone!!! How are you? 
I hope you are healthy, happy and clever! 
1. Look attentively at the poster PB p.92-93 and find the objects from p.92. Роздивіться уважно постер РВ с.92-93 та знайдіть на ньому об'єкти зі сторінки 92.
2. Listen to your CDs and look at the poster. Point  to each of the characters when they speak.Слухайте  диск, розглядаючи постер та покажіть на кожнутваринку, про яку говориться.The new lexics are: Нові слова:
between - між
behind - за, позаду
in front of - попереду
next to - поряд, біля 
huge - величезний
fantastic trip - фантастична подорож/поїздка
Revise: Повторіть: under - під, in - в, on - на.
3. Listen to your CDs again (and again if you need) and follow the dialogue p.93. Pay attention to the pronunciation of the new words. Прослухайте диск знову (і знову, якщо потрібно), слідкуючи по діалогу с.93.
4. Read the dialogue by yourself. Прочитайте діалог самостійно.
5. Complete the words Ex.1 p.82 WB. Use letters from the balloons. Завершіть слова впр.1 с.82 WB. Використовуйте букви з кульок.
6. Identify the opposite for each numbered word and draw colourful lines Ex.2 p.82 WB. Then write the letters for the opposite words next to the numbers bеlow. Визначте протилежне слово кожному пронумерованому слову та з'єднайте їх кольоровими лініями впр.2 с.82 WB. Запишіть букви протилежних слів поряд з цифрами внизу.
7. Draw lines to group animals and objects as belonging in the sea (green line), in the sky (blue line), in the land (brown line) Ex. 1 p. 83. З'єднайте лініями, групуючи тварини та предмети, які відносяться до морської стихії (зелена лінія), до небесної (голуба), до землі (коричнева) впр.1 с.83 WB.
8. Write the words in the correct list Ex.2 p.83. Запишіть слова з рамочки, віднісши їх в правильний/відповідний список впр.2 с.83 WB.
9. Do the test using the link: Виконайте тест за посиланням: 
Have a nice Tuesday!

 Friday П'ятниця 23.10.20
Revision 2 p.74 PB1. Children, look at the main picture for a few moments (Діти, подивіться на основний малюнок )
Who is in the picture? Pirate Jack
Who is in the picture on the wall? His mum, an astronaut.
2. Do the test using the link:
3. Watch the video and revise the time

4. Children, look at the main picture and read Pirate Jack's daily routine pinned on the wall (Діти, подивіться на основний малюнок і прочитайте повсякденні справи пірата Джека, прикріплені на стіні)
5. Write about Pirate Jack's daily routine in your small copybooks (Напишіть про  повсякденні справи пірата Джека у маленькі зошити)
Remember! Use -s in action words. Памятайте! Вживаємо -s у словах дії.
get up - gets up
have breakfast - has breakfast
clean the ship - cleans the ship
swim - swims
have lunch - has lunch
play the piano - plays the piano
talk to the parrot - talks to the parrot
have dinner - hadinner
read a story - reads a story
sleep - sleeps
e.g. Pirate Jack gets up at seven o'clock.
    He has breakfast at eight o'clock.
Now,let`s have a rest

6. Read Ex.3 p. 74 PBThursday Четвер 22.10.20
Revision Повторення

1. Choose the right variant and write the sentences in your small  copybooks (Виберіть правильний варіант і запишіть речення у маленький зошит)

2. Look at the picture and fill in the gaps (Подивіться на малюнок і заповніть пропуски). Write the sentences in your small  copybooks (Напишіть речення у маленький зошит)


3. Do the test using the link:

Tuesday Вівторок 20.10.20
Check-up 6 p.60-61 WB
1) Revision Повторення
If we have one thing we use (Якщо у нас є щось одне ми пишемо)This is ...
If we have two or more things we use (Якщо ми маємо дві і більше речі)These are ...
Якщо нам потрібно сказати кому належить річ ми пишемо ім'я апостроф річ
e.g. This is May's hat.
       These are Ted's trainers.
Do Ex.1 p.60 WB

2) Pay attention to the words
I - my
you - your
he - his
she - her
it - its
we - our
they - their

 Do Ex.2 p.60 WB

3)  Ex.3 p.61 WB Look at Sam and Amy and do the test


4) Ex.4 p.61 WB Write about the picture


Thursday Четвер 22.10.20

Revision ПовторенняEnjoy the cartoonНемає коментарів:

Дописати коментар